Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie, pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy aktywnie włączyli się do akcji „Gminna Zbiórka Darów".

W szczególności pragniemy podziękować następującym podmiotom i osobom:

 1. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Lewiatan” w Konstantynowie
 2. Sklep Delikatesy Centrum w Konstantynowie
 3. Sklep „Stokrotka” w Konstantynowie
 4. Sklep „u Woźniaka” w Konstantynowie
 5. Sklep „SEBA” w Konstantynowie
 6. Sklep GS w Komarnie
 7. Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Konstantynowie
 8. Szkole Podstawowej w Komarnie-Kolonii
 9. Gminnemu Centrum Kultury w Konstantynowie
 10. Warsztatowi Terapii Zajęciowej przy GOPS w Konstantynowie
 11. Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Konstantynów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie
 12. Sołtysowi wsi Komarno – Panu Wiesławowi Skrzypkowskiemu
 13. Radnym Gminy Konstantynów – Pani Agnieszce Borowskiej i Panu Waldemarowi Dorofiejukowi.

Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się przygotować świąteczne paczki dla 28. rodzin z terenu naszej Gminy.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 13:35


Galeria zdjęć