Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Konstantynów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Panią Danutę Przekorzyńską.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Wojciech Kępiński
  • Mariusz Nazaruk
  • Aneta Olichwiruk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-07, 21:11