Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uczestniczył w uroczystym finale konkursu "Laur Konserwatorski 2021". Konkurs organizowany jest corocznie pod patronatem generalnego konserwatora zabytków, wojewody lubelskiego i marszałka województwa lubelskiego. Podczas uroczystości zaprezentowany został film przedstawiający nagrodzone realizacje i gospodarzy tych zabytków.

W tegorocznej edycji konkursu, kapituła pod przewodnictwem lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków przyznała cztery „Laury Konserwatorskie”. Wyróżnieni zostali:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Bukowiny i Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy - za prace konserwatorskie i restauratorskie dekoracji malarskiej w kościele filialnym pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Bukowinie;
  • Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu - za prace konserwatorskie i restauratorskie Domu Dziekanów Zamojskich zwanego „Infułatką” w Zamościu, wraz z konserwacją eksponowanych zabytków ruchomych;
  • Parafia Prawosławna pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie - za prace restauratorskie i konserwatorskie przy cerkwi wraz z wyposażeniem wnętrza cerkwi w Horostycie;
  • Rektor kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie - za prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza i wyposażenia kościoła pw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie przy ul. Królewskiej 9.

Laur Konserwatorski został złożony również na ręce Arcybiskupa Abla oraz Arcybiskupa Stanisława Budzika. Za opiekę nad zabytkami wręczone zostały także odznaki złote oraz srebrne, nadanych przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Odznaka "Za opiekę nad zabytkami", jest nadawana jako zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. W tym roku wręczono 5 złotych oraz 6 srebrnych odznaczeń.

Wojewódzki Otwarty Konkurs Laur Konserwatorski jest organizowany co roku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Celem jego jest wyłonienie wyróżniających się realizacji konserwatorskich cechujących się wysoką jakością, prawidłowością działań przy zabytkach, szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie im świetności i utrwalenie wartości oraz znaczenia, a także promocja dobrych wzorów realizacji prac przy zabytkach, adaptacji i dbałości o ich właściwe utrzymanie i zagospodarowanie. Organizatorzy chcą uhonorować i wyróżnić wzorowych inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac.

Wśród laureatów jedynym samorządowcem, który został wyróżniony przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – prof. Piotra Glińskiego był Romuald  Murawski – Wójt Gminy Konstantynów, który otrzymał srebrną odznakę.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-15, 8:06


Galeria zdjęć