Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu 31 marca 2021 r. ogłoszone zostały wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Lista rekomendowanych przez Wojewodę Lubelskiego inwestycji do dofinansowania zawiera również wniosek naszej gminy.

Zadanie inwestycyjne pt. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zakalinki", obejmuje budowę drogi o numerze 100019L na odcinku od km 2+620 do km 3+390. Całkowita długości odcinka do budowy wynosi 770 m. Szerokość jezdni to 5 m, a kategoria ruchu oznaczona jest symbolem KR1.

Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na kwotę: 1.002.935,00 zł.

Komisja konkursowa zarekomendowała dofinansowanie w kwocie: 700.000 zł

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-03-31, 11:43