Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informuje, że przyjmowane są żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach  Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Żądanie wydania zaświadczenia można składać osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka pod numerem telefonu 83 3415084.

Wydawanie zaświadczeń jest wolne od opłat.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o ograniczanie wizyt w Ośrodku i w miarę możliwości załatwianie spraw w formie elektronicznej bądź  za pośrednictwem poczty.

Szczegóły dotyczące programu „Czyste Powietrze” pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/

Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia, dostępne są  na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-04, 9:47