Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 22 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Wiechowicze.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Pana Romana Demczuka.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Jacek Kopczyński
  • Paweł Kuczyński
  • Mirosław Łukijaniuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-25, 7:55