Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Gmina Konstantynów uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, które zostało przyznane  na realizację projektu grantowego „Zdalna Szkoła+”

Wsparciem w ramach grantu objęte będą dwie szkoły: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie i Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie-Kolonii, do których w ramach projektu trafi łącznie 20 komputerów przenośnych z oprogramowaniem o łącznej wartości 54.993,40 zł.

Zakup sprzętu został z całości sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ – Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Aktualizacja: 10.06.2020 r.

   Materiał filmowy z przekazania sprzętu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstantynowie - bp24.pl


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-03, 10:45


Galeria zdjęć