Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Beneficjentów Ostatecznych - osoby użytkujące zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz pozostałe urządzenia, zakupione w ramach projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gmin partnerskich północnej Lubelszczyzny”, informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 r. upływa 5-letni okres trwałości tych projektów.

W związku z powyższym Beneficjenci będą mieli zapewniony dostęp do Internetu tylko do końca bieżącego miesiąca. Po tym terminie osoby zainteresowane dalszym korzystaniem z sieci Internet, powinny go zapewnić we własnym zakresie.

Ponadto informujemy, że użytkowany dotychczas sprzęt nadal pozostanie do Państwa dyspozycji, a o formie przekazania go na własność, będziemy informować w późniejszym terminie (każdy z Beneficjentów otrzyma indywidualną informację).

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-04-14, 13:03