Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szanowni Mieszkańcy,

w związku z opracowywaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Konstantynów  na lata 2022-2030"  niezbędne  jest przeprowadzenie szczegółowej diagnozy sytuacji obecnej, obejmującej kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno - funkcjonalne, techniczne, środowiskowe.
Niniejszym zwracamy się do mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie ankiety online, dzięki której możliwe będzie poznanie Państwa opinii oraz zebranie uwag, co pozwoli na właściwe zdefiniowanie zagrożeń występujących na obszarze Gminy, jak i zaplanowanie działań ograniczających te negatywne czynniki. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób uzyskać dane, na podstawie których wyznaczymy na terenie Gminy obszary wymagające interwencji, co w konsekwencji przysłuży się ich naprawie w ramach programu rewitalizacji. Rewitalizacja bowiem to wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane działania, tak by w końcowym efekcie przywrócić je na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut.

Poniżej link do ankiety: (aktywna do dnia 22 lipca 2022 r.)

https://docs.google.com/forms/d/1Ys6Ioa2S5wvjehvWpjst7y9M3qQtHBm6kQc8yznMsg8/edit?usp=sharing

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-07-13, 15:18