Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 27 marca 2024 roku podpisana została umowa na realizację zadania pn. Budowa i remont dróg na terenie Gminy Konstantynów”. Z ramienia Gminy Konstantynów umowę podpisał Wójt Gminy - Pan Romuald Murawski, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Aleksandry Stefaniuk, natomiast Wykonawcę - Zakład Produkcyjno-Usługowy Tomasz Sęk z Nowej Bordziłówki, reprezentował właściciel.

Zakres zadania obejmuje:

  • Przebudowę dróg gminnych 100048L (ul. Adama Mickiewicza), 100047L (ul. Dworcowa) i 100046L (ul. Targowa) w miejscowości Konstantynów
  • Budowę drogi gminnej nr 100012L od km 0+174.7 do km 0+861.5 w miejscowości Zakalinki
  • Przebudowę drogi powiatowej nr 1030L od km 0+007.4 do km 1+320.0 w miejscowości Komarno

Całkowitą wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową, stanowi kwota 7 660 062,85 zł, z czego 7 277 000,00 zł, to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Realizacja całości inwestycji została określona na okres: marzec 2024 r. – wrzesień 2025 r.
Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-28, 9:06


Galeria zdjęć