Gmina Konstantynów

Portal urzędu


22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Z tej okazji Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie zorganizowała swoim uczniom konkursy o tematyce ekologicznej.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej szkoły.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-20, 11:32