Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów zaprasza Mieszkańców Gminy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017- 2023.

Zakres zmian dotyczy:

  • poszerzenia obszaru rewitalizacji o 2,10 ha tj. z 901,50 ha do 903,60 ha, co stanowi 10,40% powierzchni gminy - str. 124 i mapka str. 126.
  • wprowadzenia do Lokalnego Programu Rewitalizacji  projektu społecznego pn.  „Strefa Aktywnego Seniora” - miejsce realizacji projektu - obiekt po byłym Przedszkolu Samorządowym w Konstantynowie, ul. St. Platera 7 (strony 199-202 dokumentu).

Formularz konsultacyjny oraz projekt zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej Gminy www.ugkonstantynow.pl (zakładka – Lokalny Program Rewitalizacji) oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2020" - treść dokumentu do pobrania.


Aktualizacja z dn. 21.12.2020 r.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w załączeniu.Autor: Krzysztof Celiński, 2020-12-09, 8:27


Załączniki:

1. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023 (pdf)
2. Wycinek mapy obszaru rewitalizacji (pdf)
3. Formularz konsultacyjny do zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2017-2023 (pdf)
4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych (pdf)