Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Centralny Ośrodek Informatyki wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują wdrożenie nowych rozwiązań technicznych dotyczących świadczenia usług związanych z wnioskiem o dowód osobisty. W związku z powyższym w dniu 28 grudnia 2023 roku mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu Rejestru Dowodów Osobistych (RDO).

Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwienia spraw związanych z dowodem osobistym.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-22, 13:28