Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. dzień 13 marca 2020 roku był ostatnim dniem kwalifikacji wojskowej.

Wezwania Wójta Gminy Konstantynów skierowane do mężczyzn rocznika 2001 na dzień 19 marca 2020 roku oraz do kobiet na dzień 01 kwietnia 2020 roku straciły swoją ważność.

Powyższy rocznik stanie przed Powiatową Komisją Lekarską najprawdopodobniej w 2021 roku.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-16, 11:13