Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej informuje, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1031L – przebudowa przepustów, od dnia 20.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa Nr 1031L od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L do m. Janów Podlaski.

Zamknięcie drogi powiatowej Nr 1031L zostanie podzielone na trzy etapy. W etapie I od dnia 20.04.2020 r. do dnia 21.04.2020 r. zostanie zamknięty odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową 1035L do m. Klonownica Mała z możliwością dojazdu do m. Klonownica Mała od strony m. Janów Podlaski. W etapie II od dnia 22.03.2020 r. do dnia 23.04.2020 r. zostanie zamknięty odcinek od m. Klonownica Mała do drogi pensjonat „Zaborek”. W etapie III od dnia 24.04.2020 r. do dnia 29.04.2020 r. zostanie zamknięty odcinek od drogi pensjonat „Zaborek” do m. Janów Podlaski .

Jednocześnie informujemy, iż zalecane objazdy będą odbywały się drogami powiatowymi Nr 1035L i  Nr 1036L wg załączonych schematów objazdu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-04-14, 10:10


Załączniki:

1. Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego (pdf)

Galeria zdjęć