Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki" Joanna Johan w partnerstwie z Gminą Konstantynów zaprasza do udziału w projekcie „Wesołe Krasnoludki - Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie szansą na powrót rodziców do pracy”.

Projekt jest realizowany w ramach dz. 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zapewniamy bezpłatną opiekę żłobkową dla dzieci do lat 3 w terminie do 31.01.2021 r.

Zapraszamy wszystkich rodziców i pełnoprawnych opiekunów/opiekunki dzieci do lat 3 z terenu powiatu bialskiego, w tym w szczególności:

- osoby bezrobotne i bierne zawodowo

- osoby mające na wychowaniu co najmniej trójkę dzieci

- osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci

- osoby posiadające krótki staż pracy (6 m-cy i poniżej)

- osoby osiągające niski dochód

Dokumenty rekrutacyjne, tj. Regulamin rekrutacji i Formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biurze projektu (ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów), w siedzibie partnera projektu - Gminy Konstantynów (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów) oraz na stronie www projektu: www.facebook.com/zlobekwesolekrasnoludki

Regulamin rekrutacji:

https://drive.google.com/open?id=1w73lvn_0CE1Alq6V2aqL5k2FJUVbozjt

Formularz zgłoszeniowy:

https://drive.google.com/open?id=1UGT7yaHJNXdUzH_a6_MZ2sO_0iKuNz8D

Wniosek rekrutacyjny:

https://drive.google.com/open?id=1aBumcVwUz9x57FCIozwsvOKpmD0KZzdi

Dokumenty rekrutacyjne należy przesłać pocztą na adres biura projektu:

Niepubliczny Żłobek w Konstantynowie "Wesołe Krasnoludki"

ul. Spokojna 2, 21-543 Konstantynów

do dnia 30 czerwca 2020 r.

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do soboty, w godz. 8.00-16.30. Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: darek.johan@wp.pl lub telefonicznie: tel. 508 590 351.


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-02, 13:28