Gmina Konstantynów

Portal urzędu
24 września 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. W uroczystości udział wzięli dostojni goście: poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, poseł na Sejm RP Riad Haidar, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Wiceprezes ZOSP RP w Lublinie Tadeusz Sławecki, członek ZOSP RP w Lublinie Czesław Pikacz, Kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Marek Chwalczuk, delegacja strażaków z powiatu Oberhavel w Niemczech. Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli samorządów oraz działaczy różnych szczebli Związku a przede wszystkim Druhów strażaków i ich rodzin.

Jubileusz poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku strażnicy jednostki przez Prezesa OSP Romualda Kowaluka i Honorową Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Stanisławę Celińską. Następnie kwiaty pod pamiątkową tablicą złożył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście prezesa Zarządu Oddziału Gminnego - Wójta Gminy Romualda Murawskiego i członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Dh Czesława Pikacza.

W dalszej kolejności zorganizowanym pododdziałem, w takt marsza orkiestry strażackiej wszyscy udali się do miejscowego kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została msza w intencji strażaków i ich rodzin.

Podczas uroczystego apelu przed Pałacem Platerów prowadzonego zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, jednostka OSP Konstantynów za całokształt swojej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także na rzecz lokalnej i gminnej społeczności została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nadanym przez Zarząd Główny. Odznaczenie tej rangi otrzymał również Prezes OSP Dh Romuald Kowaluk, natomiast Medalem Honorowym im . Bolesława Chomicza odznaczono Dh Jerzego Koguca.

Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym Druhom. Wręczono Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: 4 złote (Dh Żuk Paweł, Stępnik Radosław, Zalewski Patryk, Zalewski Tomasz, 9 srebrnych (Dh Iwaniuk Tomasz, Kapłan Maciej, Och Tomasz, Stefaniuk Tomasz, Stępnik Wojciech, Januszek Marcin, Wiśniewski Wojciech, Melaniuk Robert, Tereszko Marcin) i 4 brązowe (Dh Szylar Łukasz, Domański Kamil, Szymula Radosław, Korniluk Andrzej), 2 Odznaki „Za zasługi dla pożarnictwa Województwa Lubelskiego” (Dh Stanisława Celińska i Dh Tadeusz Łazowski). Ponadto wręczono młodym Druhom 5 Odznak „Strażak Wzorowy” (Niewęgłowski Tomasz, Poschnik Kacper, Kołodyński Damian, Nazaruk Przemysław, Pawelec Jakub), a weteranom 4 Odznaki „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego” (Majczyna Bogusław, Mazurek Zdzisław, Mroczek Jan, Stępnik Roman).  

W trakcie uroczystości przekazano do służby nowy średni samochód ratowniczo- gaśniczy GBA Renault 4x4. Aktu przekazania zgodnie z obowiązującym ceremoniałem dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, w asyście Posła na Sejm Dariusza Stefaniuka, Z- cy Komendanta Miejskiego PSP oraz prezesa Zarządu Oddziału Gminnego - Wójta Gminy Romualda Murawskiego. Samochód poświecił miejscowy proboszcza parafii ks. Sławomir Groszek.

Następnie zaproszeni goście i druhowie strażacy udali się do pałacu Platerów na strażacki poczęstunek.

Uroczyste obchody jubileuszu zakończyła zabawa w gronie rodzin, przyjaciół i znajomych.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-27, 14:58