Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Radni gminy VIII kadencji


Skład Rady Gminy Konstantynów - VIII. Kadencja na lata 2018-2023:

Tadeusz HRYCIUK - Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar DOROFIEJUK - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Marian BARTOSIEWICZ - Radny Gminy

Agnieszka BOROWSKA - Radna Gminy

Grażyna CIOŁEK - Radna Gminy

Roman DEMCZUK - Radny Gminy

Wiesław IWANIUK - Radny Gminy

Kinga KWAPIEŃ - Radna Gminy

Mariusz NAZARUK - Radny Gminy

Jacek OSIEJ - Radny Gminy

Waldemar PAJOR - Radny Gminy

Jolanta STEFANIUK - Radna Gminy

Teresa SYRYJCZYK - Radna Gminy

Leszek SZEWCZUK - Radny Gminy

Justyna WARCHOŁ - Radna Gminy

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-15, 12:33