Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS.

Dla dzieci rolników powiatu bialskiego proponowany jest turnus:
NAD MORZEM w Łazach, Ośrodek Wypoczynkowy „BOHEMA-OSADA”, w terminie 01.-10.08.2020 r.

Warunki uczestnictwa:
- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu);
- aktualna legitymacja szkolna;
- wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz inne dokumenty (wg. wzoru);
- oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika; (DANE ADRESOWE DZIECKA ZGODNE Z DANYMI NA ZAŚWIADCZENIU)
- kopia wpłaty 570 zł

Koordynatorem wyjazdu na powiat bialski jest Pani Monika Głowacka tel. 507-731-880.

Szczegółowe informacje w załączeniu.


Autor: Krzysztof Celiński, 2020-05-05, 14:31


Załączniki:

1. plakat - wakacje 2020 (pdf)