Gmina Konstantynów

Portal urzęduZmiana dostępności dla mieszkańców gminy, Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(PSZOK)


Informujemy, że zmieniły się terminy w jakich czynny jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w obrębie nieczynnego składowiska odpadów w Komarnie.

Od dnia 01.01.2023 r. PSZOK dostępny jest dla mieszkańców gminy w godzinach od 8:00 do 12:00 w każdą pierwsza sobotę miesiąca.

Do PSZOK można dostarczać :

- odpady wielkogabarytowe (meble) ,

- odpady budowlane powstałe w wyniku prac remontowych (gruz , ceramika, okna, tapety, wykładziny).

- opony (limit 8 szt. na gospodarstwo domowe/rok)

W przypadku chęci przekazania większych ilości czystego gruzu, prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy.

Jednocześnie przypominamy, ze dostarczane odpady powinny być posegregowane rodzajowo i umieszczone na miejscu w kontenerach wskazanych przez osobę obsługująca PSZOK. Pozostawianie odpadów pod bramą obiektu jest wykroczeniem i podlega karze.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-20, 14:51