Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Partycypacja społeczna w ramach opracowania GPR stanowi bardzo  ważny element. Pozwala bowiem na wypracowanie najbardziej adekwatnych metod i form służących eliminacji zdiagnozowanych problemów. 

W związku z powyższym w ramach działań konsultacyjnych podczas imprezy plenerowej „Bal Szlachecki w Kozieradach” w dniu 9 lipca 2023 r. godz. 15:00 w Parku Platerów w Konstantynowie przeprowadzone będą otwarte  konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji.

Miejsce konsultacji: namiot oznakowany napisem - Gmina Konstantynów.

Podczas konsultacji będzie min. możliwe zgłoszenie własnych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach aktualnie trwającego naboru przedsięwzięć: https://ugkonstantynow.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/1144

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-07, 11:53