Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że podczas imprezy plenerowej „Bal Szlachecki w Kozieradach”, która odbędzie się w dniu 9 lipca 2023 r. o godz. 15:00 w Parku Platerów w Konstantynowie, uruchomiony będzie mobilny punkt informacyjny Programu „Czyste Powietrze".
Podczas spotkania z mieszkańcami można będzie uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, możliwościach złożenia wniosku za pośrednictwem gminnego punktu tego programu, otrzymać materiały informacyjne w formie ulotek.

Miejsce spotkania: namiot oznakowany logo programu.


Autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-07, 12:01