Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Punkty wydawania tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

W ramach działań prewencyjnych Gmina Konstantynów wyznaczyła sieć 4 lokalizacji do dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia skażeniem radiacyjnym.

Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po ewentualnej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne.

Tabletki będą wydawane wyłącznie osobom pełnoletnim.
Za podanie tabletek osobom niepełnoletnim odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu (pdf)


Lp.

Nazwa punktu

Miejscowości przynależne do punktu

1

Świetlica wiejska w Gnojnie

Gnojno 43a

Antolin

Gnojno

2

Świetlica Wiejska w Komarnie-Kolonii

Komarno-Kolonia 14a

Komarno

Komarno-Kolonia

Solinki

Wólka Polinowska

3

NZOZ Ośrodek Zdrowia w Konstantynowie

Konstantynów, ul. Janowska 18

Konstantynów

4

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Konstantynowie

Konstantynów, ul. Nowa 2

Konstantynów-Kolonia

Wandopol

Wiechowicze

Witoldów

Zakalinki

Zakalinki-Kolonia

Zakanale

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-18, 10:03