Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 19 marca 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Gnojno.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Panią Alicję Fila.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Zofia Bekisz
  • Dorota Matulka
  • Waldemar Teodorczuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-03-20, 7:52