Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów zawiadamia, że w dniach od 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Konstantynów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów.

ANKIETA

(Ankieta skierowana jest do mieszkańców gminy w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Konstantynów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konstantynów)

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-08-24, 15:14