Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds.  księgowości budżetowej oświaty w Urzędzie Gminy Konstantynów.

Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=259&p1=szczegoly&p2=9966

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-07-13, 12:41