Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Dużym walorem turystyczno-krajoznawczym Gminy Konstantynów są zabytki architektury świeckiej i sakralnej. Zabytki architektury świeckiej to dwory, zabudowania gospodarcze i folwarczne oraz fragmenty architektury ogrodowej i parki dworskie. W wielu miejscowościach zachowały się relikty starej zabudowy okólnikowej oraz chałupy o konstrukcji wieńcowej wraz z wyposażeniem gospodarczym. Przy drogach zachowało się wiele krzyży i kapliczek, często otoczonych drzewostanem.

Najcenniejszymi zabytkami objętymi ścisłą ochroną konserwatorską są:

 1. Zespół pałacowo-parkowy w Konstantynowie.
 2. Neogotycki kościół pod wezwaniem Św. Elżbiety w Konstantynowie wybudowany w latach 1905-1909 wraz z plebanią z 1910 roku.
 3. Zespół folwarczny w Konstantynowie z XIX wieku.
 4. Cerkiew prawosławna zbudowana w roku 1875 – obecnie kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie.
 5. Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa w Komarnie, oraz kaplica z 1884 roku z drewnianą dzwonnicą z II połowy XIX wieku.
 6. Cmentarz unicki w Konstantynowie z XIX wieku.
 7. Założenie dworsko-ogrodowe w Wiechowiczach.


Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Konstantynów na lata 2019-2022 (pdf)


Informacje o zasadach i kryteriach dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdują się m. in. na podanych poniżej stronach internetowych:

 • Informacje dotyczące dotacji Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl Zakładki: „Finansowanie i mecenat” oraz „Dziedzictwo Kulturowe”
 • Informacje dotyczące dotacji z Funduszu Kościelnego www.gov.pl/web/mswia/fundusz-koscielny
 • Informacje dotyczące możliwości uzyskania dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie www.wkz.lublin.pl Zakładka „Dotacje”
 • Informacje dotyczące programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 www.prow.lubelskie.pl
 • Informacje dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 https://www.pois.gov.pl/ Zakładka „Środki Unijne”
 • Informacje dotyczące środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfos.lublin.pl
 • Informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 www.rpo.lubelskie.pl

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:39


Załączniki:

1. Wykaz obiektów nieruchomych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (pdf)
2. Wykaz obiektów archeologicznych na terenie Gminy Konstantynów (pdf)
3. Zabytkowe obiekty w Gminie Konstantynów - opis (pdf)
4. Sprawozdanie z realizacji "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Konstantynów na lata 2019-2022" w latach 2019 - 2020 (pdf)

Galeria zdjęć