Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa w Urzędzie Gminy Konstantynów.

Szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Konstantynowie pod adresem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=259&p1=szczegoly&p2=10103

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-02, 8:58