Gmina Konstantynów

Portal urzędu


ZASADY PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI W RAMACH EKOSCHEMATÓW - SZKOLENIE

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie “Zasady przyznawania płatności w ramach ekoschematów”.

Ekoschematy to nowy rodzaj płatności bezpośrednich za realizację praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad podstawowe wymogi określone w warunkowości. Realizują one wszystkie cele środowiskowe i klimatyczne WPR dotyczące łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności.

LODR zaplanował dwa szkolenia na terenie naszej gminy. Terminy podajemy poniżej.

  • 6 marca (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w  Konstantynowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.
  • 6 marca (poniedziałek) o godzinie 12:00 w świetlicy wiejskiej w Komarnie-Kolonii 14a

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-02-28, 9:43


Galeria zdjęć