Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 23.02.2022 roku została podpisana umowa o powierzenia grantu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".

Celem realizacji działań inwestycyjnych jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, uruchomienia e-usług publicznych, systemu pracy zdalnej oraz rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych. Zrealizowanie umowy grantowej ułatwi niwelowanie zaległości rozwojowych na rzecz dalszej transformacji cyfrowej i osiąganiu postępu w dziedzinie e-administracji. W istotnym stopniu poprawi jakość i szybkość świadczonych usług, zwiększy dostęp do informacji oraz poprawi elastyczność i satysfakcję klientów we współpracy z urzędem.

Całkowita wartość projektu wynosi 121.800,00 zł.

Kwota dofinansowania: 100%

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-23, 14:08


Załączniki:

1. Informacje o projekcie (pdf)

Galeria zdjęć