Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy w Konstantynowie, odbędzie się XIV zwyczajna Sesja Rady Gminy Konstantynów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad XIV Sesji Rady Gminy

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Gminy

5. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres pomiędzy sesjami

6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych składanych za 2018 rok

7. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstantynów
  • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2020 roku
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Konstantynów na rok 2020
  • w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Konstantynów na rok 2020
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

8. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia

9. Zamknięcie obrad

TRANSMISJA OBRAD XIV SESJI RADY GMINY KONSTANTYNÓW

(zapis przebiegu obrad)
Aktualizacja: 27.11.2019

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-11-21, 12:53


Załączniki:

1. Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Konstantynów (pdf)
2. Głosowania imienne - XIV Sesja Rady Gminy Konstantynów (pdf)