Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie informują, że od poniedziałku (28 lutego 2022 roku) prowadzona będzie zbiórka materiałów opatrunkowych i higienicznych, z przeznaczeniem dla ofiar wojny na Ukrainie.

Medyczne materiały opatrunkowe i higieniczne będzie można przekazywać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie, ul. Kardynał Stefana Wyszyńskiego 2, w godzinach do 8:00 do 15:00 (punkt zbiórki - przed wejściem do GOPS).

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do włączenia się do tej akcji!




Autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-26, 17:49