Będzie ono funkcjonowało w nowej organizacji, tak aby zapewnić wszystkim korzystającym optymalne warunki bezpieczeństwa w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na targowisku (dla sprzedających i kupujących) w związku ze stanem epidemii przedstawiamy na załączonych grafikach.