Gmina Konstantynów

Portal urzęduSzanowni Mieszkańcy Gminy Konstantynów,

Informujemy, że Gmina Konstantynów przejęła zadania z zakresu gospodarki wodnej od Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie.

Z uwagi czasochłonność procesu przenoszenia i konieczność weryfikacji dużej liczby danych odbiorców w systemach informatycznych, odczyty wodomierzy w bieżącym okresie rozliczeniowym, dokonane będą z opóźnieniem.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przeanalizowanie otrzymanych faktur, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zastrzeżenia należy zgłosić bezpośrednio inkasentowi wystawiającemu dokument, bądź pracownikowi Urzędu Gminy (stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej, pok. nr 7, tel. 83 341-41-92 wew. 23).

Informujemy również, że w przypadku odbiorców, którzy przyłączeni są jednocześnie do systemu zbiorczej sieci kanalizacyjnej, wystawiona faktura zawierać będzie również opłatę za odprowadzone ścieki.

Opłatę należy wnieść na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Docelowo każdemu odbiorcy, zostaną nadane indywidualne numery rachunków, które będą wskazane na fakturach. W momencie wprowadzenia indywidualnych numerów kont, stosowną informację opublikujemy na stronie internetowej Urzędu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-09-27, 14:42