Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że Wójt Gminy Konstantynów ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych na rok 2022, przez podmioty prowadzące na terenie gminy Konstantynów działalność pożytku publicznego.

W załączeniu publikujemy szczegółowe informacje oraz wymagane do konkursu dokumenty.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-02-03, 12:18


Załączniki:

1. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku wraz z treścią ogłoszenia (pdf)
2. Formularz oferty na realizację zadania publicznego (doc)
3. Formularz sprawozdania z wykonania zadania (doc)
4. Klauzula informacyjna RODO - organizacje pozarządowe (pdf)