Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że z dniem 4 grudnia 2023 r zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Konstantynów na lata 2022-2030. Konsultacje  prowadzone były w celu zbierania uwag, opinii i propozycji zmian dotyczących projektu dokumentu.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony został raport który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów pod linkiem: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/raport-z-konsultacji-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-konstantynow.pdf

Ponadto opublikowana została wersja projektu ww. dokumentu uwzględniająca zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/projekt-gminnego-pogramu-rewitalizacji-gminy-konstantynow.pdf

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-12-21, 12:23