Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności, optymizmu i zadowolenia z wykonywanych obowiązków.

Niech praca dla lokalnej społeczności

przynosi Wam radość i satysfakcję

oraz przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Niech otaczają Was przyjaźni ludzie.

Dziękujemy za współpracę oraz dotychczasowe zaangażowanie

i wysiłek włożony na rzecz rozwoju Waszych sołectw.


z wyrazami szacunku:

Romuald Murawski - Wójt Gminy Konstantynów

Tadeusz Hryciuk - Przewodniczący Rady Gminy

pracownicy Urzędu Gminy w Konstantynowie

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-11, 8:13