Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku sporządzony został raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Konstantynów na lata 2020-2035".

Niniejszy dokument został poddany konsultacjom społecznym w dniach 17 - 31.07.2020 r.

Wyniki tych konsultacji zostały sformułowane w raporcie, którego treść publikujemy w załączeniu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-09-09, 9:30


Załączniki:

1. Raport z konsultacji społecznych - Strategia elektromobilności (pdf)