Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie informują o możliwości bezpłatnego wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego.

Wypożyczalnia została utworzona w ramach projektu  pn. „STREFA AKTYWNEGO SENIORA - rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Konstantynów poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Szczegółowe informacje publikujemy w załączonym ogłoszeniu.


Autor: Krzysztof Celiński, 2024-02-12, 13:10


Załączniki:

1. Ogłoszenie (pdf)