Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że uruchomiony został nowy, główny adres e-mail Urzędu Gminy Konstantynów - sekretariat@ugkonstantynow.pl
W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na wskazany adres.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa skrzynka poczty elektronicznej konstantynow@lubelskie.pl będzie funkcjonowała tylko do końca czerwca 2020 roku. Po tym czasie dostarczenie wiadomości mailowych będzie możliwe tylko za pomocą nowego adresu.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-03-24, 13:55