Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W związku z Zarządzeniem Nr 54/2023 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 5 października 2023 r. uchylającym Zarządzenie Nr 49/2023 Wójta Gminy Konstantynów z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Konstantynów na lata 2022-2030 informujemy, że otwarta debata konsultacyjna zaplanowana na dzień 26 października 2023 roku, godz. 11:00  nie zostanie przeprowadzona.

Jednocześnie  informujemy, że konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji  zostaną wznowione w nowej procedurze, o czym zostaniecie Państwo poinformowani w formie obwieszczenia w dniu jutrzejszym.

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-10-25, 14:57