Gmina Konstantynów

Portal urzędu


W dniu 25 czerwca 2021 r. (piątek) na terenie Gminy Konstantynów odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyte telefony, komputery, monitory, drukarki, sprzęt RTV, AGD małe i duże itp. należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

Punkty i godziny  zbiórki:

  • Konstantynów - parking przy kościele w godz. od 9:00 do 11:00
  • Komarno- Kolonia - parking przy kościele w godz. od 11:15 do 13:00

Ważne !!!

Zbiórka odbywać  się będzie na terenie objętym stałym nadzorem kamer. Przekazanie sprzętu nastąpić powinno tylko w wyżej wyznaczonych godzinach bezpośrednio pracownikom firmy Green Office. Samowolne pozostawianie odpadów tj. zużytego sprzętu czy też innych nie objętych zbiórką poza wyznaczonymi godzinami będzie traktowane jako zaśmiecanie terenu i zgłaszane odpowiednim służbom wraz z wnioskiem o ukaranie.

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-06-01, 15:11


Galeria zdjęć