Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Informujemy, że w dniu 3 kwietnia 2024 roku, odbyło się Zebranie Wiejskie, które zostało zwołane w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Wsi Konstantynów-Kolonia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania mieszkańcy Sołectwa, na funkcję Sołtysa wybrali Panią Iwonę Ziółkowską.

Do składu Rady Sołeckiej wybrani zostali:

  • Tomasz Iwaniuk
  • Tomasz Kołodziejski
  • Krzysztof Mateuszuk

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-04-07, 21:08