Gmina Konstantynów

Portal urzędu

Dużym walorem turystyczno-krajoznawczym gminy Konstantynów są zabytki architektury świeckiej i sakralnej. Zabytki architektury świeckiej to dwory, zabudowania gospodarcze i folwarczne oraz fragmenty architektury ogrodowej i parki dworskie. W wielu miejscowościach zachowały się relikty starej zabudowy okólnikowej oraz chałupy o konstrukcji wieńcowej wraz z wyposażeniem gospodarczym. Przy drogach zachowało się wiele krzyży i kapliczek, często otoczonych drzewostanem.

Najcenniejszymi zabytkami objętymi ścisłą ochroną konserwatorską są:

  1. Zespół pałacowo-parkowy w Konstantynowie.
  2. Neogotycki kościół pod wezwaniem Św. Elżbiety w Konstantynowie wybudowany w latach 1905-1909 wraz z plebanią z 1910 roku.
  3. Zespół folwarczny w Konstantynowie z XIX wieku.
  4. Cerkiew prawosławna w  zbudowana w roku 1875 – obecnie kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie.
  5. Kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa w Komarnie, oraz kaplica z 1884 roku z drewnianą dzwonnicą z II połowy XIX wieku.
  6. Cmentarz unicki w Konstantynowie z XIX wieku.
  7. Założenie dworsko-ogrodowe w Wiechowiczach.

Autor: Krzysztof Celiński, 2019-10-21, 14:39


Galeria zdjęć