Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił cztery konkursy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Poniżej publikujemy ich listę, z krótkim opisem tematyki.


Rolnik z Lubelskiego 2024

To już V edycja konkursu skierowanego do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych. Dbałość o estetykę zagrody, osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów oraz działania na rzecz ochrony środowiska także nie są bez znaczenia.

Ekolubelskie 2024

Konkurs jest co roku przeprowadzany równolegle z „Rolnikiem z Lubelskiego”, to również V edycja wydarzenia. Inicjatywa ma na celu promowanie oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Nasz Sołtys 2024

To druga edycja konkursu zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Konkurs ma celu umożliwienie mieszkańcom wsi docenienia swoich sołtysów, którzy są aktywnymi liderami społeczności wiejskich, efektywnie wykorzystują fundusz sołecki i dbają o rozwój swoich regionów zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Kobieta Przedsiębiorcza w stylu EKO

Konkurs jest kontynuacją „Kobiety Przedsiębiorczej”, która wcześniej odbywała się pod nazwą „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” i jest to już VI jego edycja. W tym roku motyw przewodni wydarzenia to efektywne i ekologiczne wykorzystanie składników potraw w kuchni. Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń.

Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są na stronie Organizatora pod adresem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konferencja-inaugurujaca-konkursy-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich/

Autor: Krzysztof Celiński, 2024-01-22, 11:41