Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym 2021, ogłoszone zostały dwa konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych.

Pierwszy z nich pt.  "Spisowa wyszukiwarka językowa" - III edycja, dedykowany jest dla uczniów z klas 1-3.

Szczegółowe informacje i Regulamin znajdują się na stronie internetowej US w Lublinie pod adresem: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/wyszukiwanka-jezykowa/

Dla uczniów z klas 4-8 przeznaczony jest konkurs pt. "Spisowa krzyżówka językowa" - III edycja, o którym można przeczytać szerzej pod adresem: https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/spisowa-krzyzowka-jezykowa/

Autor: Krzysztof Celiński, 2021-09-07, 10:28


Galeria zdjęć