Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2023-2030.

W związku przystąpieniem do opracowywania strategii rozwoju ponadlokalnego, będącej wspólną strategią dla następujących gmin: HANNA, JANÓW PODLASKI, KODEŃ, KONSTANTYNÓW, MIASTO TERESPOL, LEŚNA PODLASKA, PISZCZAC, ROKITNO, SŁAWATYCZE, TERESPOL, TUCZNA, ZALESIE, informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022 – 2030.

Ze względu na fakt, że strategia obejmuje wszystkie ww. gminy, konsultacje są prowadzone przez Lidera Porozumienia (czyli gminę Tuczna) który będzie zbierał uwagi od przedstawicieli i mieszkańców poszczególnych gmin wchodzących w skład partnerstwa.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych dokumentach:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuczna: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/1.obwieszczenie-wojta-gminy-tuczna-w-sprawie-konsultacji-spolecznych-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-przygranicznego-obszaru-funkcjonalnego-aktywne-pogranicze-na-lata-2023.pdf

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze na lata 2022–2030: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/2.strategia-aktywne-pogranicze.pdf

Formularz składania uwag: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=260&p1=szczegoly&p2=1832665

Klauzula RODO: https://ugkonstantynow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/4.klauzula-rodo.pdf

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-01-04, 13:55