Gmina Konstantynów

Portal urzędu

         

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie. W tej chwili kuratorzy oświaty rozstrzygają procedury wyłaniania organizatorów wypoczynku dofinansowanego z budżetu państwa. W tym roku na wypoczynek zaplanowano blisko 28 mln zł.

W załączeniu publikujemy informację Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytyczne dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Autor: Krzysztof Celiński, 2020-06-05, 10:31


Załączniki:

1. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej (pdf)
2. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży (pdf)