Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Wójt Gminy Konstantynów informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu na sprzedaż specjalnego samochodu pożarniczego marki Star 244.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu zostały określone w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konstantynów oraz w załączeniu do niniejszej informacji.

Autor: Krzysztof Celiński, 2022-10-10, 10:30


Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu (pdf)
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1 (pdf)
3. Wzór umowy - zał. nr 2 (pdf)

Galeria zdjęć