Gmina Konstantynów

Portal urzędu


Szanowni Państwo,

W związku z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów na lata 2023-2030 informujemy, że w dniu 17 lipca 2023 r., odbędą się konsultacje społeczne w formie spaceru badawczego. Celem spotkania będzie zapoznanie się z problemami dotykającymi obszar rewitalizacji oraz wypracowanie pomysłów na poprawę jakości życia. Zaprezentowane podczas spaceru planowane na tym obszarze działania zostaną skonfrontowane z oczekiwaniami mieszkańców. Możliwe będzie również wniesienie uwag oraz zaprezentowanie własnych pomysłów.

W spacerze udział wezmą przedstawiciele Urzędu Gminy Konstantynów oraz zewnętrzni eksperci wspierający opracowanie GPR. Do udziału zapraszamy również wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje itp.  

Termin: 17 lipca (poniedziałek),  godzina 15:00.

Miejsce spotkania: przed budynkiem Urzędu Gminy Konstantynów.

Zapraszamy!

Autor: Krzysztof Celiński, 2023-07-10, 13:31